Tümünü Yönlendir veya Koşulsuz Yönlendir olarak da bilinir. Etkinken, aramalarınızdan bazıları seçili numaraya yönlendirilir. Normalde yalnızca dış kişisel aramalar yönlendirilir, ancak o anda one-X Portal kullanılarak ayarlanamasa da iç ve tarama grubu aramalarını da yönlendirmek mümkündür.