Aramaları bekletmek için one-X Call Assistant açılır penceresini kullanabilirsiniz.

Bekletilen arayanlar varsa bekletme müziğini duyar. Duyulan müzik telefon sisteminin yapılandırmasına bağlıdır. Bekletme müziği yapılandırılmadıysa arayan her 4 saniyede bir çift bip sesi duyar.

Bekletilen tüm aramalar için Bekleme Zaman Aşımı sistem yöneticisi tarafından ayarlanır. Varsayılan olarak bu süre 15 saniyedir, ancak değiştirilebilir veya kapatılabilir. Dönen bekletilen arama, herhangi bir yönlendirme işlemi veya rahatsız etmeyin ayarını yok sayar. Bekletme hatırlatıcısını iptal edemezsiniz.

Sistem yöneticisi sizi Beklemede Meşgul, için yapılandırdıysa bekletilen aramalarınız varken, telefon sistemi gelen başka aramalar için size meşgulmüşsünüz gibi davranacaktır.

Bir aramayı bekletmek için:

1.toaster_icon_hold_call Beklet simgesine tıklayın. Arama beklemeye alınır. Açılır pencere aramanın bekletildiğini gösterir.
toaster_held_call

Aramayı beklemeden almak için:

1.Arama ayrıntılarının yanındaki toaster_icon_answer_call Al simgesine tıklayın.