Bir aramayı bekletebilir ve daha sonra beklemedeki aramayı alabilirsiniz. Arama beklemeye alındığında, sistem arayana bekleme müziğini veya normal bekleme hatırlatıcısı seslerini çalar.

Bekletilen arayanlar varsa bekletme müziğini duyar. Duyulan müzik telefon sisteminin yapılandırmasına bağlıdır. Bekletme müziği yapılandırılmadıysa arayan her 4 saniyede bir çift bip sesi duyar.

Bekletilen tüm aramalar için Bekleme Zaman Aşımı sistem yöneticisi tarafından ayarlanır. Varsayılan olarak bu süre 15 saniyedir, ancak değiştirilebilir veya kapatılabilir. Dönen bekletilen arama, herhangi bir yönlendirme işlemi veya rahatsız etmeyin ayarını yok sayar. Bekletme hatırlatıcısını iptal edemezsiniz.

Sistem yöneticisi sizi Beklemede Meşgul, için yapılandırdıysa bekletilen aramalarınız varken, telefon sistemi gelen başka aramalar için size meşgulmüşsünüz gibi davranacaktır.

Bir aramayı bekletmek için:

1.Arama ayrıntıları ekranındaplug_in_icon_hold seçeneğine tıklayın. Bekletilen aramalar eklenti ekranının altında gösterilmek üzere döner.
plug_in_incoming

Bir aramayı almak için:

1.Beklettiğiniz aramayı almak için, OLcall Al'a tıklayın.