Avaya IP Office Plug-in ile kişileri Microsoft Outlook'tan one-X Portal uygulamasına yükleyebilirsiniz. Bu işlem Rehber aracında Outlook grubu oluşturur.

Outlook grubundan kişileri güncelleyebilir ve silebilirsiniz ancak gruba yeni kişi ekleyemezsiniz. Ancak, yaptığınız değişiklikler Outlook'a gönderilmez ve tüm değişiklikler daha sonra Microsoft Outlook'tan kişileri yüklediğinizde üzerine yazılır.

İçe aktarılan kişileri görüntülemek için:

1.Rehber aracında, Kişisel > Outlook'a tıklayın.
outlooktab

Outlook grubundaki bir kişinin ayrıntılarını güncellemek için:  

1. Düzenleedit'ye tıklayın.

2. Kişiyi Düzenle iletişim kutusunda kişinin ayrıntılarını değiştirin veya güncelleyin.
OutlookTabEdit

3. Kaydet'e tıklayın.

Outlook grubundan bir kişiyi silmek için:

1. Sildelete'e tıklayın.

2. Onayla iletişim kutusunda kişiyi listeden çıkarmak için Evet'e tıklayın.
OutlookTabDel