one-X Portal ile paralel olarak kullandığınız telefon one-X Portal uygulamasının bazı çalışma özelliklerini etkiler. Bu bölümde bu etkileşimle ilgili notlar verilmiştir.

Çağrı Günlüğü

Gösterilen çağrı günlüğü telefon sisteminde kullanıcı ayarlarınızın bir parçası olarak saklanır. 30 kayda kadar saklanır, sınıra ulaşıldığında yeni kayıtlar eskilerinin üzerine kaydedilir. Ancak, aynı numaradan/numaraya tekrarlanan arama kayıtları için mevcut kayıt güncellenir ve kayda eklenen arama sayısı artırılır.

Çağrı günlüğünde gelen aramalar için varsayılan olarak kullanıcı tarafından cevaplanan veya herhangi bir yöne yapılan cevaplanmamış yalnızca kişisel aramalar (tarama grubu değil) dahil edilir.

Cevapsız Aramalar
Sizin cevaplamadığınız, sesli posta veya kapsayan dahili ile cevaplanan aramalar cevapsız arama olarak kaydedilmez. Ancak telefon sistem yöneticiniz cevapsız aramaların kaydedilmesini yapılandırabilir.

Cevapsız Tarama Grubu Aramaları
Varsayılan olarak, yalnızca sizin cevapladığınız tarama grubu aramaları kaydedilir. Ancak, telefon sistem yöneticiniz seçilen tarama grupları için cevapsız tarama grubu aramaları kaydedilecek şekilde çağrı günlüğünüzü yapılandırabilir.

Otomatik Silme
Eski arama kayıtları çağrı kaydı günlüğü kapasitesine ulaşıldığı ve yeni arama kaydının eklenmesi gerektiğinde otomatik olarak silinir. Buna ek olarak, telefon sistemi yöneticiniz telefon sistemini belirli bir süreden sonra günlük girişlerini silmek üzere yapılandırabilir.

Telefon Çağrı Günlüğü

Çağrı Günlüğü veya Geçmiş düğmesi bulunan bir 1400, 1600, 9500 veya 9600 Serisi telefon ya da M-Serisi veya T-Serisi telefon kullanıyorsanız, telefonda varsayılan olarak one-X Portal tarafından gösterilenle aynı arama günlüğü gösterilir. Çağrı günlüğünüzü telefondan veya one-X Portal uygulamasından kullanabilir ve düzenleyebilirsiniz. İkisi paralel olarak değişir.

Çağrı günlüğü özelliği olan başka bir telefon türü kullanıyorsanız, bu günlük telefonun kendisi tarafından saklanır ve one-X Portal içinde gösterilen arama günlüğüyle eşleşmez. Örneğin, one-X Portal kullanılarak yapılan aramalar telefonun çağrı günlüğünde görünmez (veya tersi).

Her iki durumda da one-X çağrı günlüğü 255 kayıt göstermek üzere sınırlanmıştır.

Kişisel Rehber

Kişiler düğmesi bulunan bir 1400, 1600, 9500 veya 9600 Serisi telefon ya da M-Serisi, T-Serisi veya T3 Serisi telefon kullanıyorsanız, telefonunuz üzerinden Kişisel rehber kişilerinizi de kullanabilir ve telefonu kullanarak bunları düzenleyebilirsiniz.

1. Kişisel rehber kişileri eklendikçe, bunlar hem one-X Portal uygulamasında hem de telefon sisteminde saklanır ve eşitlenmiş durumda tutulur. one-X Portal uygulaması ve telefon sistemi kullanıcı başına yalnızca 250 adede kadar Kişisel rehber kişisi saklayabilir (kendi sistem limitlerine göre değişir).

Avaya IP Office Plug-in öğesinden yüklenen herhangi bir kullanıcı Kişisel sekmesinin altında Outlook grubunda listelenir. Yalnızca one-X Portal uygulamasına kaydedilir ve en fazla 250 Kişisel Rehber Kişisi eklenir.

2.Kişiler telefon veya one-X Portal kullanılarak düzenlenebilir.

3.one-X Portal tarafından gösterilen kişisel rehber kişileri, biri geçerli Birincil telefon numarası olarak seçilen birçok numara içerebilir. Eşleşen telefon sistemi kaydı yalnızca bir numara içerir ve seçim değişse de, one-X Portal içinde o anda seçili olan Birincil telefon numarasıyla eşleşecek şekilde değiştirilir.

Arama Sayısı

one-X Portal yapabileceğiniz ve alabileceğiniz arama sayısını sınırlamaz. Herhangi bir anda bağlı yalnızca bir aramanız olabilir ancak aynı anda bekleyen birden fazla aramanız olabilir. Ancak, telefon sistemi alabileceğiniz gelen arama sayısını sınırlar.

Görünüm Düğmeli Telefonlar
Bir çok Avaya telefonunda sistem yöneticisi tarafından görünüm düğmesi olarak yapılandırılan programlanabilir düğmeler bulunur. Bu düğmelerden birini kullandığınızda, normal olarak yaptığınız veya aldığınız her arama bir görünüm düğmesi kullanır ve o düğmeyle kontrol edilebilir (beklemeye almak, almak, ayrıntılarını görmek vb. için basın).

Gelen bir aramada arama, varsa uygun bir görünüm düğmesinde gösterilir. Uygun görünüm düğmesi yoksa telefon sistemi aramayı gelen başka aramalara karşı meşgul durumdaymışsınız gibi işler.

Giden aramalarda, telefonunuzun görünüm düğmelerinin tümü kullanımda bile olsa one-X Portal uygulamasını kullanarak ek giden arama yapabilirsiniz. Bunu yaparsanız, bazı aramalar telefondaki bir görünüm düğmesi ile gösterilmez ve bu nedenle düğmeyle kontrol edilemez.

Görünüm Düğmesi Olmayan Telefonlar
Kullandığınız telefonda görünüm düğmeleri yoksa sistem yöneticiniz tarafından ayarlanan Arama Bekletme Açık ayarınız alabileceğiniz arama sayısını kontrol eder.

Arama Bekletme Açık ayarınız etkinleştirilirse, one-X Portal uygulamasını kullanarak ek gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz. İlgilenmekte olduğunuz iki aramanız olduğunda, gelen ek aramalarda telefon sistemi sizi meşgul kabul eder. Ancak, one-X Portal uygulamasını kullanarak ek giden aramalar yapmaya devam edebilirsiniz.

Arama Bekletme Açık ayarınız etkinleştirilmezse, konuştuğunuz bir arama bağlantınız olduğunda telefon sistemi sizi meşgul kabul eder. Ancak, one-X Portal uygulamasını kullanarak ek giden aramalar yapmaya devam edebilirsiniz.

Notlar

1.Tek seferde yalnızca bir bağlı aramanız olabilir. Başka bir aramaya bağlanırsanız (arama yaparak, bir aramayı yanıtlayarak, bir parkı iptal ederek, bekletilen bir aramayı alarak vb.), bağlı olduğunuz geçerli arama otomatik olarak beklemeye alınır. Buna Otomatik Beklet adı verilir. Sistem yöneticiniz sistemin tamamı için Otomatik Bekletme özelliğini devre dışı bırakabilir. Bunun yapılması durumunda, bir aramaya bağlandığınızda geçerli aramanın bağlantısı kesilir.

2.Park edilen aramalar dahil değildir. Bekletilen aramaların tersine, bunlar telefonunuzda beklemeye değil telefon sisteminde park edilir.

Gelen Aramalar

one-X Portal aracılığıyla size bildirilen aramalar tamamen IP Office sistem ayarları tarafından kontrol edilmeye devam eder. Örneğin, arama bekletme ayarları, görünüm düğmelerinin sayısı vb. Bu, hem doğrudan size gelen aramalar hem de üyesi olduğunuz tarama gruplarına gelen aramalar için geçerlidir. Gelen aramaların one-X Portal kullanıcısını uyarmamasıyla ilgili sorunlar IP Office sistem yapılandırması ayarlarında olacaktır.

Giden Aramalar

Yapabileceğiniz giden aramalar IP Office yapılandırma ayarlarınıza bağlıdır. Telefonunuzu kullanarak arama yapmaktan tek farkı one-X Portal uygulamasını kullanarak ek arama yapabilmenizdir. Örneğin, telefondaki arama görünüm düğmelerinizin tümü kullanılıyorken, one-X Portal uygulamasını kullanarak ek arama yapmaya devam edebilirsiniz.

Bazı telefonlarda, telefonda gösterilen çağrı günlüğü ve tekrar ara işlevi telefonun sakladığı bilgileri kullanır. Bu, genel olarak one-X Portal kullanılarak yapılan aramaları içermez.

Arama Aracı Düğmeleri

Kullanıcı, IP Office sisteminin açmaya zorlayamadığı bir telefon kullanıyorsa aşağıdaki farklılıklar bulunur. Bu analog telefonlar ve bazı SIP ve DECT telefonlar için geçerlidir.

Telefon kapalıyken bir arama geldiğinde, one-X Portal uygulaması Yanıtla düğmesini etkinleştirmez. Telefonun kendi kontrollerini kullanarak aramayı yanıtlamak için telefonu manuel olarak açmanız gerekir. Bu B179, J129 ve H175 telefonları içerir. Arama yanıtlama için portal düğmesinin kullanımı 1100/1200 Serisi ve E129 telefonlarda desteklenir.

Telefon kapalıyken one-X Portal uygulamasından arama yaptığınızda (örneğin, bir numara girip Ara'ya tıkladıktan veya bir sesli posta iletisini oynatmayı seçtikten sonra), telefon sistemi sizi arar ve giden aramayı ancak siz yanıtladıktan sonra gerçekleştirir (açar).

Bazı telefonlar, açılmadan numara girme gibi işlemler yapılmasına izin verir. Buna toptan çevirme denir. Hazırlanan haneler telefondan gönderilinceye kadar IP Office sistemi ve dolayısıyla one-X Portal, bu aktivitenin farkında değildir.

Bu tipik olarak bir DECT sistemindeki telefonlar ve SIP telefonlar için geçerlidir.

Avaya 1400, 1600, 9500, 9600, M-Serisi ve T-Serisi telefonlar isteğe bağlı olarak toptan çevirme kullanacak şekilde ayarlanabilir.

Not: 1100 serisi telefonların açık durumu one-X Portal uygulamasında yansıtılmaz.