Aşağıdaki bölüm eklenti bölümüne hızlı bir bakış sağlar.

plug_in_annotated

İletişim durumunuz ve durumunuz
İletişim durumunuzu ve durumunuzu görüntüleyin. Daha fazla bilgi için öğelerin üzerinde gezdirin ve değiştirmek için tıklayın. İletişim Durumu Bilgisi'ne bakın.

plugin_set Yapılandırma simgesi
Belirli görevlere erişim sağlar. Ayarlar, Profiller, Oturumu Kapatma ve Outlook rehber senkronizasyonu'na bakın.

Araç çubuğu simgeleri

plug_in_icon_search Arama
Bitişik isim veya numara kutularına girilen eşleşen isim veya numaralar için dizini arar.

plug_in_icon_more Daha fazla
Bir aramaya konu (etiket) veya hesap kodu gibi daha fazla bilgi ekler.

plug_in_icon_call Arama
Bitişik isme veya numara kutusuna girilen isme veya numaraya arama yapar.

webconficon Web İşbirliği
Kendi web işbirliği konferansınız için bir tarayıcı penceresi açar.

plug_in_icon_dial_pad Arama Tuşları
Arama yapmak için arama tuşlarını gösterir.

Sekme simgeleri
Eklentilerin alt parçaları sekme numaraları içerir.

plug_in_icon_directory Rehberler
Çeşitli rehberleri gösterir. Sekmenin en üstündeki seçici gösterilecek rehberin seçilmesini sağlar.

plug_in_icon_chat Sohbet/Anlık İletiler
Anlık ileti oturumlarınızı görüntüler.

plug_in_icon_voicemail Sesli Posta
Bu sekme sesli posta iletilerinizi gösterir ve oynatılmalarını denetlemenizi sağlar. Yeni ileti aldığınızda simge kırmızı bir nokta gösterir

plug_in_icon_call_log Çağrı Günlüğü
çağrı günlüğünüzü gösterir. Sekmenin en üstündeki seçici gösterilecek arama türlerinin seçilmesini sağlar.

plug_in_icon_scheduled Konferanslar
Bu sekme davet edildiğiniz veya diğerlerini davet ettiğiniz konferansları gösterir.

plug_in_icon_calls Arama
Bu sekme geçerli aramanın veya devam eden aramaların ayrıntılarını gösterir.