Bu bölümde profilin bir parçası olan çeşitli ayarlar özetlenmektedir.

Profil Ayarları

Çağrı Cevapla

Çağrı Cevapla açık/kapalı.

Mobilite

Varsayılan Masa Telefonu

Aramaları yönlendir.

Mobil İkizleme.

Uzaktan Takip.

Sesli Posta

Sesli Posta açık/kapalı.

Sesli Posta Geri Arama açık/kapalı.

Sesli Posta bildirimi açık/kapalı.

Telefonunuzdan dinleyin/Bilgisayarınızdan dinleyin.

Kullanılacak sesli posta karşılamasını seçin.