one-X Portal, bir dizi telefon sistemi ayarı içeren profiller oluşturmanızı sağlar. Kayıtlı profillerinizden hangisinin etkin olacağını seçerek bu ayar dizisini telefon sistemine uygulayabilirsiniz. Böylece, profilleri kullanarak aramalarınızın nereye yönlendirileceğini ve nasıl işleneceğini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Varsayılan olarak Ofis, Cep ve Ev olarak 3 profiliniz bulunur. Bu profilleri düzenleyebilir, ancak bunları silemezsiniz. Bununla birlikte düzenleyebileceğiniz ve silebileceğiniz 4 profil daha ekleyebilirsiniz. Algılandı adlı özel bir profil de açılır. Geçerli telefon sistemi ayarlarınız profillerinizden herhangi biriyle eşleşmediğinde görüntülenir.

Profil Ayarları

Çağrı Cevapla

Çağrı Cevapla açık/kapalı.

Mobilite

Varsayılan Masa Telefonu

Aramaları yönlendir.

Mobil İkizleme.

Uzaktan Takip.

Sesli Posta

Sesli Posta açık/kapalı.

Sesli Posta Geri Arama açık/kapalı.

Sesli Posta bildirimi açık/kapalı.

Telefonunuzdan dinleyin/Bilgisayarınızdan dinleyin.

Kullanılacak sesli posta karşılamasını seçin.

Örnek

Bir profil kümesi kullanarak hızlı bir şekilde farklı yönlendirme konumları ve alınan farklı aramalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin, profil kümesini şu şekilde yapılandırabilirsiniz:

profiles set

Bu kullanıcı profilleri şöyle çalışacak şekilde yapılandırmıştır:

Ofis profili, aramaları kullanıcının masa dahili numarasına gönderecek şekilde ayarlanmıştır. Çalan aramalara yanıt verilmezse sesli posta özelliği ve diğer one-X Portal kullanıcılarının aramaları açması için çağrı cevapla özelliği açıktır.

Cep profili, hem kullanıcının masa dahili numarasında hem de başka bir numarada çalacak şekilde mobil ikizlemeyi kullanmak için ayarlanmıştır. Sesli posta ve çağrı cevapla hala açıktır.

Ev profili aramaları dış numaraya yönlendirmek için ayarlanmıştır. Sesli posta açık, ancak çağrı cevapla kapalıdır.

Profil Oluştur ve Kullan

'Algılanan' Profili Kullan

Yeni Profil Ekle

Etkin Profili Seç

Profili Yapılandır

Profili Düzenle