Avaya IP Office Plug-iniçin bağlantı ayrıntılarını ayarlama:

1.Eklentinin sağ üst köşesinde plugin_set simgesine tıklayın. Ayarlar'a tıklayın.

2.Gezinti bölmesinde Bağlantı'yı seçin.
plug_in_settings_connection

3.Sunucu Bilgileri bölümünde:

a.Uygulama Sunucusu alanında one-X Portal bağlanmak istediğiniz uygulamasının IP adresini yazın.

b.one-X Portal için Sunucu Bağlantı Noktası alanına sunucu bağlantı noktasını yazın. Varsayılan olarak sunucu bağlantı noktası 8080'dir.

c.Güvenli iletişim kullan onay kutusunu seçerseniz güvenli moddaki sunucuya ilişkin bağlantı noktası numarasını ayarlayın. Daha fazla bilgi için, Güvenli iletişimler konusuna bakın. Windows tabanlı one-X Portal sunucusu için bağlantı noktası numarası 8443'tür ve Linux tabanlı bir sunucu için 9443'tür.

4.Tamam'a tıklayın.