Rehber geniş aralıklı simgeler gösterir. Bunlar bir kişi üzerinde farenizi gezdirirken gerçekleştirebileceğiniz çeşitli işlevleri kapsar.

plug_in_contact_more_details

Kişisel Rehber Eylemleri

Eylem

Simge

Açıklama

Grubu sil

plug_in_icon_delete_group

Kişisel rehber grubunu sil.

Grup adını değiştir

plug_in_icon_edit_group

Kişisel rehber grup adını düzenle.

Bir grup ekle

plug_in_icon_add_group

Kişisel rehber grubu ekle.

Bir kişi ekle

plug_in_icon_add_personal_contact

Kişisel rehber kişisi ekle.

Arama Eylemleri

Eylem

Simge

Açıklama

Ara

OLcall

Birincil numarasını kullanarak kişiyi arar.

E-posta

plug_in_icon_email

Kişiye E-posta gönderir.

Anlık İleti Başlat

OLinstantmessage

Bir kişiye anlık ileti gönderir.

Kişi Eylemleri

Eylem

Simge

Açıklama

Ekle

OLaddsystcontacttopersonal

Sistem rehberindeki bir kişiyi Kişisel rehberine ekleyin.

Ayrıntıları Görüntüle

plug_in_icon_details

Rehber kişisinin ayrıntılarını görüntüleyin.

Kişiyi Güncelle

OLupdatecontact

Kişisel rehber kişileri için, iletişim ayrıntılarını düzenleyin.

Kişiyi Sil

OLdetelecontact

Kişisel rehberindeki kişiler için kişiyi silin.

Kişi Simgeleri

Ayrıca İletişim durumu bilgisi bölümüne bakın.

Durum

Simge

Açıklama

Müsait

online grey

Kullanıcının iş dahili numarasının müsait olduğunu ve kullanımda olmadığını gösteren normal durumdur.

one-X Portal uygulaması kullanılmadığında veya portal iletişim durumu çevrimdışı olarak ayarlandığında gri renklidir.

Kullanıcı ayrıca one-X Portal (iletişim durumu çevrimdışı olarak ayarlanmadığı sürece) oturumu açarsa simge yeşil renkte olur.

online

Meşgul

offhook_small

Kullanıcının iş dahili numarasının o anda aramada olduğunu gösteren normal durumdur.

Rahatsız Etmeyin

onhook_dnd_small

Kullanıcı Rahatsız Etmeyin olarak ayarlamıştır. Gelen aramalar, etkinse sesli postaya gider veya kullanıcının Rahatsız Etmeyin özel durumları listesinde değilseniz meşgul sesi alır.

Oturum Kapatıldı

loggedout

Kullanıcı telefondaki oturumunu kapatmıştır. Gelen aramalar büyük olasılıkla (varsa) sesli postaya gider.