Avaya IP Office Plug-in, ad dizinlerini ve ilişkilendirilmiş telefon numaralarını görüntüler.

Kişisel Rehber
Birden fazla numarayı bir adla ilişkilendirebilir ve arama yaparken hangi numaranın kullanılacağını seçebilirsiniz. Avaya IP Office Plug-inuygulamasını kullanarak rehberdeki kişileri düzenleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Seçtiğiniz kişilerden alt gruplar da oluşturabilirsiniz. Bazı telefon türlerinde (aşağıya bakın) telefondan da Kişisel rehberinize erişebilir, onu kullanabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Sistem Rehberi
Bu, telefon sisteminizdeki adların ve numaraların ve ayrıca telefon sistemindeki tüm kullanıcıların ve Tarama gruplarının bulunduğu rehberdir. one-X Portal yöneticiniz de Sistem rehberi kişileri ekleyebilir. Bu kişileri değiştiremezsiniz. Ancak, bir Sistem rehberi kişisini Kişisel rehberinize kopyalayabilirsiniz.

Harici
sistem yöneticiniz one-X Portal uygulamasını bir dış rehbere erişecek şekilde yapılandırabilir. one-X Portal sunucunuz bunu yapmak üzere yapılandırılmışsa dış rehberde arama yapabilirsiniz. Aramanın sonuçları burada gösterilir.

Kişisel Rehber

Kişiler düğmesi bulunan bir 1400, 1600, 9500 veya 9600 Serisi telefon ya da M-Serisi, T-Serisi veya T3 Serisi telefon kullanıyorsanız, telefonunuz üzerinden Kişisel rehber kişilerinizi de kullanabilir ve telefonu kullanarak bunları düzenleyebilirsiniz.

1. Kişisel rehber kişileri eklendikçe, bunlar hem one-X Portal uygulamasında hem de telefon sisteminde saklanır ve eşitlenmiş durumda tutulur. one-X Portal uygulaması ve telefon sistemi kullanıcı başına yalnızca 250 adede kadar Kişisel rehber kişisi saklayabilir (kendi sistem limitlerine göre değişir).

Avaya IP Office Plug-in öğesinden yüklenen herhangi bir kullanıcı Kişisel sekmesinin altında Outlook grubunda listelenir. Yalnızca one-X Portal uygulamasına kaydedilir ve en fazla 250 Kişisel Rehber Kişisi eklenir.

2.Kişiler telefon veya one-X Portal kullanılarak düzenlenebilir.

3.one-X Portal tarafından gösterilen kişisel rehber kişileri, biri geçerli Birincil telefon numarası olarak seçilen birçok numara içerebilir. Eşleşen telefon sistemi kaydı yalnızca bir numara içerir ve seçim değişse de, one-X Portal içinde o anda seçili olan Birincil telefon numarasıyla eşleşecek şekilde değiştirilir.