logsHead Görüşme Geçmişi yaptığınız, aldığınız ve cevaplamadığınız aramaların ayrıntılarını görüntüler. Çağrı günlüğünü arama yapmak veya arayanın ayrıntılarını Kişisel rehberinize eklemek için kullanabilirsiniz.

Belirli bir numaraya yapılan veya numaradan gelen belirli türdeki aramalar tek bir çağrı günlüğü kaydı olarak görünür. Mevcut bir çağrı günlüğü kaydıyla aynı türe ve numaraya sahip tüm ek aramalar için mevcut kayıt için gösterilen ayrıntılar (Saat ve Süre) güncellenir ve Aramalar sayısı artırılır.

Sekme

Açıklama

Tümü

Bu sekme diğer alt sekmelerdeki tüm kayıtları gösterir.

icon - inbound x16 Gelen

Bu sekme doğrudan dahilini numaranıza gelen ve yanıtladığınız aramalarla ilgili kayıtları gösterir. Son 10 arayanın ayrıntıları dahildir.

icon - outbound x16 Giden

Bu sekme yaptığınız aramaların kayıtlarını gösterir. Son 10 arayanın ayrıntıları dahildir.

icon - missed x16 Cevapsız

Bu sekme telefonunuzu çaldırmış ancak yanıtlanmamış aramalarla ilgili kayıtları gösterir. Son 10 aramanın ayrıntıları dahildir.

Cevapsız Aramalar
Sizin cevaplamadığınız, sesli posta veya kapsayan dahili ile cevaplanan aramalar cevapsız arama olarak kaydedilmez. Ancak telefon sistem yöneticiniz cevapsız aramaların kaydedilmesini yapılandırabilir.

Cevapsız Tarama Grubu Aramaları
Varsayılan olarak, yalnızca sizin cevapladığınız tarama grubu aramaları kaydedilir. Ancak, telefon sistem yöneticiniz seçilen tarama grupları için cevapsız tarama grubu aramaları kaydedilecek şekilde çağrı günlüğünüzü yapılandırabilir.

Otomatik Silme
Eski arama kayıtları çağrı kaydı günlüğü kapasitesine ulaşıldığı ve yeni arama kaydının eklenmesi gerektiğinde otomatik olarak silinir. Buna ek olarak, telefon sistemi yöneticiniz telefon sistemini belirli bir süreden sonra günlük girişlerini silmek üzere yapılandırabilir.

icon - missed x16 Anlık İleti

Bu sekme, kişilerle sohbetleri arayabilmenizi sağlar.

Tarama Grubu Aramaları
Sistem yöneticiniz cevapsız aramalar çağrı günlüğünüzün seçilen tarama gruplarına gelen cevapsız aramaları içerip içermeyeceğini yapılandırabilir. Tarama grubu cevapsız aramaları, tarama grubunun bir üyesi tarafından yanıtlanmayan aramalardır. Bunların gerçekten sizi çaldırması gerekmez ve tarama grubu üyesi olmayan biri veya sesli posta tarafından yanıtlanabilir; böyle bir durumda bu cevapsız arama ayrıntılarında belirtilir. Bu seçenek çağrı günlüğünüze uygulandığında, Ad sütunu Kimden olarak yeniden etiketlenir ve bir de Kime sütunu görüntülenir, böylece kendi aramalarınızla tarama grubunun aramalarını ayırt edebilirsiniz.

pa sort pa sort down Sıralama
Sütun üstbilgilerine tıklayarak çağrı günlüğündeki girişleri sıralayabilirsiniz. O anda sıralama için kullanılan sütun bir aşağı ok pa sort veya yukarı ok pa sort down simgesiyle gösterilir. Aynı sütun başlığına tekrar tıklandığında sıralama tersine çevrilir.

pa_add_to_contact Arayan Ayrıntılarınızı Kişi Rehberinize Ekleyin
Adı ve numarayı Kişisel rehberinize ekleyebilirsiniz.

Günlüğü Sil
Görüntülenmekte olan sekmedeki tüm kayıtları siler.

Ad
Ad sütunundaki girişlerin altı çizilidir ve çağrı günlüğünde saklanan numarayı geri aramak için tıklanabilir.